Dif Beograd.

Fakultet sporta i fizickog vaspitanja – Univerzitet u Beogradu se nalazi na Kosutnjaku, adresa Blagoja Parovića br. 156.